Hinnakiri

Kehtib alates 01.02.2020.

Visiiditasu perearsti nimistu patsientidele:

 • Ambulatoorne vastuvõtt tasuta.
 • Koduvisiit (v.a. alla 2-aastased lapsed) 5€

Visiiditasud perearsti nimistu ravikindlustuseta patsiendile:

 • Perearsti esmane vastuvõtt 30€
 • Perearsti korduv vastuvõtt 20€
 • Perearsti koduvisiit 50€
 • Pereõe vastuvõtt 15€
 • Pereõe koduvisiit 50€

Tasulised teenused:

 • Mootorsõidukijuhi tervisetõend (digitaalne deklaratsioon) 20€
 • Mootorsõidukijuhi tervisetõend (deklaratsioon paberkandjal) 25€
 • Arstitõend relvaloa väljastamiseks 30€
 • Tervisetõend ja muud tõendid täiskasvanule 20€
 • Tervisetõend õpilasele 10€. Tervisetõendi hinnale lisanduvad vajadusel tehtud uuringud vastavalt Eesti Haigekassa hinnakirjale.
 • Tõend Eesti Töötukassale 10€
 • Tõend abivahenditele 5€
 • Vaktsineerimispassi või dublikaadi väljastamine 5€
 • Reisimeditsiinialane nõustamine 12€
 • Dokumentide krüpteeritult edastamine 10€
 • Töövõimetuslehe dublikaadi väljastamine 5€

NB! Kooli puudumistõendeid ja laagritõendeid perearstid ei väljasta! (Vastavalt “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” paragrahv 36 alusel ja sotsiaalministri määruse “Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele” alusel)

Eesti Haigekassas kindlustamata patsiendile lisandub tõendi maksumusele perearsti või pereõe vastuvõtutasu.

Kindlustamata ja/või nimistusse mittekuuluva patsiendi vaktsiini hinnale lisandub 5€.

Patsiendi oma soovil tehtud uuringute eest tasub patsient ise vastavalt Eesti Haigekassa
hinnakirjale, millele lisandub pereõe vastuvõtutasu.

Tasumine toimub sularahas.