Hinnakiri

Kehtib alates 01.04.2021.

Visiiditasu perearsti nimistu patsientidele:

 • Ambulatoorne vastuvõtt tasuta.
 • Koduvisiit (v.a. alla 2-aastased lapsed) 5 €

Visiiditasud perearsti nimistu ravikindlustuseta patsiendile:

 • Perearsti esmane vastuvõtt 50 €
 • Perearsti korduv vastuvõtt 30 €
 • Perearsti koduvisiit 75 €
 • Pereõe esmane vastuvõtt 25 €
 • Pereõe korduv vastuvõtt 20 €
 • Pereõe koduvisiit 50 €
 • Perearsti retsepti pikendamine 20 €
 • Pereõe retsepti pikendamine 10 €

Tasulised teenused:

 • Mootorsõidukijuhi tervisetõend (digitaalne deklaratsioon) 30 €
 • Mootorsõidukijuhi tervisetõend (deklaratsioon paberkandjal) 40 €
 • Arstitõend relvaloa väljastamiseks 40 €
 • Tervisetõend ja muud tõendid täiskasvanule 20 €
 • Tervisetõend õpilasele 10 €. Tervisetõendi hinnale lisanduvad vajadusel tehtud uuringud vastavalt Eesti Haigekassa hinnakirjale.
 • Tõend abivahenditele 5 €
 • Vaktsineerimispassi või dublikaadi väljastamine 5 €
 • Reisimeditsiinialane nõustamine 12 €
 • Dokumentide krüpteeritult edastamine 10 €
 • Töövõimetuslehe dublikaadi väljastamine 5 €
 • Võõrkeelse tõendi väljastamine 10 €

NB! Kooli puudumistõendeid ja laagritõendeid perearstid ei väljasta! (Vastavalt “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” paragrahv 36 alusel ja sotsiaalministri määruse “Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele” alusel)

Eesti Haigekassas kindlustamata patsiendile lisandub tõendi maksumusele perearsti või pereõe vastuvõtutasu.

Patsiendi oma soovil tehtud uuringute eest tasub patsient ise vastavalt Eesti Haigekassa
hinnakirjale, millele lisandub pereõe vastuvõtutasu.

Tasumine toimub sularahas.