Esileht

Tere tulemast! Meie eesmärgiks on anda patsientidele esmatasandi meditsiiniteenust koostöös haiglate ja laboritega.

COVID-19-ga seotud olulised kontaktid

 • Üldine vaktsineerimisega seotud info: www.vaktsineeri.ee/covid19
 • Vastused korduma kippuvatele küsimustele: kkk.kriis.ee/et/kkk/covid19-vaktsineerimine
 • Inimese enda tervisega seotud küsimuste korral saab küsida nõu perearsti nõuandeliinilt 1220
 • Inimeste vaktsineerimisega seotud üldistele küsimustele vastatakse riigiinfo telefonil 1247
 • Info vaktsiiniarenduste kohta, vaktsiinide omaduste kokkuvõtted ja pakendi infolehed Ravimiameti kodulehel: www.ravimiamet.ee/covid-19-vaktsiinid-ja-teised-ravimid
 • Vaktsiini kõrvaltoimetest teatamine (vormid Ravimiameti kodulehel): www.ravimiamet.ee/teata-ravimi-voi-vaktsiini-korvaltoimest-inimesel
 • COVID-19 uudised ja vaktsiinide kõrvaltoimete kokkuvõtted Ravimiameti kodulehel: www.ravimiamet.ee/covid-19-uudised-ravimiameti-kodulehel
 • Tervisemure või enda vaktsineerimist puudutavate küsimuste korral on inimese jaoks alati esmane kontakt tema pereõde või perearst

Важные контакты, связанные с COVID-19

 • Общая информация, связанная с вакцинацией: www.vaktsineeri.ee/covid19
 • Ответы на часто задаваемые вопросы: kkk.kriis.ee/et/kkk/covid19-vaktsineerimine
 • При возникновении проблем со здоровьем или вопросов, касающихся вакцинации, первоочередным контактом для людей всегда является их семейная медсестра или семейный врач
 • При возникновении вопросов, связанных со своим здоровьем, человек может позвонить в консультационную линию семейных врачей по номеру 1220
 • По общим вопросам, связанным с вакцинацией людей, можно позвонить по государственному справочному номеру телефона 1247
 • Информацию о разработке вакцин, заключения о свойствах вакцин и инфолистки упаковки можно найти на веб-сайте Департамента лекарственных средств: www.ravimiamet.ee/covid-19-vaktsiinid-ja-teised-ravimid
 • Сообщение о побочных эффектах вакцины (формы на веб-сайте Департамента лекарственных средств): www.ravimiamet.ee/teata-ravimi-voi-vaktsiini-korvaltoimest-inimesel
 • Новости о COVID-19 и заключения о побочных эффектах вакцин на веб-сайте Департамента лекарственных средств: www.ravimiamet.ee/covid-19-uudised-ravimiameti-kodulehel